Adres salonu: 37-450 Stalowa Wola, al. Jana Pawła II 13/239 +48 733142756
3
2
1

Ideal 8000

IDEAL 8000

Głębokość zabudowy 85 mm

  • współczynnik przenikalności Uf do 1.0 W/m2
  • system uszczelnienia środkowego (3 uszczelki) dla lepszej ochrony antywłamaniowej 
  • głębokość szklenia w skrzydle niezlicowanym do 51 mm
  • głębokość szklenia w skrzydle zlicowanym do 59 mm
  • cztery warianty skrzydła (classic-line niezlicowany, classic-line półzlicowany, round-line niezlicowany, półzlicowany design)
  • potwierdzona testami klasa odporności na włamanie RC2
  • system sześciokomorowy
  • znakomita izolacja akustyczna do klasy IV
  • dostępny w licznych wariantach kolorystycznych oraz z nakładkami aluminiowymi aluskin