Adres salonu: 37-450 Stalowa Wola, al. Jana Pawła II 13/239 +48 733142756
3
2
1

Energooszczędność

audyt_przedsiebiorstwa_jpg_16x9

AUDYT PRZEDSIĘBIORSTW

W dniu 1 października 2016 weszła w życie Ustawa o efektywności
energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku. Nakłada ona obowiązek
wykonywania audytów energetycznych w dużych przedsiębiorstwach
obejmując minimum 90 procent zużycia energii w zakładzie w tym

również transportu.

termomodernizacja_16x9


AUDYT BUDYNKÓW – TERMOMODERNIZACYJNY 

To opracowanie określające zakres oraz parametry techniczno-ekonomiczne ulepszenia budynku (przedsięwzięcia termomodernizacyjnego) ze wskazaniem rozwiązania optymalnego, w szczególności z punktu widzenia kosztów realizacji tego przedsięwzięcia oraz oszczędności energii, stanowiące jednocześnie założenia do projektu budowlanego.

resized__520x290_bialy_certyfikat_16x9

 AUDYT EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ – BIAŁE CERTYFIKATY 

Audyt efektywności energetycznej jest opracowaniem służącym wskazaniu możliwej do zaoszczędzenia określonej ilości energii w wyniku realizacji inwestycji służących poprawie efektywności energetycznej.

 

resized__520x291_certyfikat_energetyczny_16x9 

ŚWIADECTWO – CERTYFIKAT ENERGETYCZNY

Świadectwo charakterystyki energetycznej obecnie wymagane jest przy sprzedaży i wynajmie budynków oraz w budynkach użyteczności publicznej. Dokument, który określa wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynku lub lokalu, czyli energii na potrzeby ogrzewania, przygotowania ciepłej wody, wentylacji i chłodzenia (klimatyzacji - jeśli takie istnieje) a w budynkach użyteczności publicznej również oświetlenia.