Adres salonu: 37-450 Stalowa Wola, al. Jana Pawła II 13/239 +48 733142756
3
2
1

HS

HS

Głębokość zabudowy 175 mm, głębokość skrzydła 76 mm

 • Szerokość szklenia do 52 mm
 • Doskonała termoizolacja Uf = 1,3 W/m2K
 • Technologia 5-komorowa
 • System specjalnych uszczelek poprawiających termoizolację
 • Dodatkowa uszczelka w przestrzeni podszybowej dla poprawy parametrów termicznych
 • Pełna szczelność na wiatr i wodę opadową
 • Możliwość stosowania niskiej (poniżej 20 mm) wysokości progu, dostosowanej dla inwalidów
 • Stabilna konstrukcja dzięki stalowym wzmocnieniom w ramie i skrzydle
 • Możliwość wykonania wysokich konstrukcji do 2,6 m
 • Ułatwiona produkcja przez zastosowanie uszczelek zgrzewalnych
 • Bez barierowe progi (wysokość 25 mm) może być instalowany na istniejących wylewkach